Arbeidsinspectie legt werk stil: 6 gouden regels voor veilig plaatsen van zonnepanelen

In ruim een jaar tijd waren er meer dan 40 arbeidsongevallen bij de installatie van zonnepanelen. En de afgelopen 3 jaar waren er 5 ongevallen met een dodelijke afloop. Bij een recente inspectie kwamen arbeidsinspecteurs dan ook veel onveilige werkplekken tegen.

Vaak werkten mensen op daken zonder valbescherming. Bij meer dan de helft van de bouwplaatsen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd. Zonne-Expert houdt zich vast aan de ‘6 gouden regels voor het veilig plaatsen van zonnepanelen.’

  1. Bij werkzaamheden op een dak hoger dan 2,5 meter nemen wij veiligheidsmaatregelen.
  2. Alleen werken op hoogte is niet toegestaan bij ons. Er moet een tweede persoon zijn. Dit om direct in te kunnen grijpen als iemand valt. Wij werken daarom met valbeveiliging.
  3. Wij letten altijd op verandering van weersomstandigheden. Zo mogen onze monteurs niet boven windkracht 7 werkzaamheden op hoogte uitvoeren en ook niet als er strenge vorst is.
  4. Een ladder is geen transportmiddel voor materialen. Zonnepanelen mag je niet in de hand over een ladder meenemen naar het dak. Wij gebruiken de juiste arbeids- en hulpmiddelen zoals ladderliften en hoogwerkers.
  5. Veiligheid in de meterkast: wij laten deze werkzaamheden uitvoeren door een deskundige en zorgen dat de elektrische installatie dan spanningsloos is.
  6. Gebrek aan tijd en geld zijn NOOIT een reden om onveilig te werken bij ons. Liever wat langzamer en professioneel dan gehaast de klus uitvoeren.


Wij houden ons gewoon aan de Arbowet

Onveilig werken kan leiden tot ernstig letsel en heeft soms zelfs de dood tot gevolg. “Veel van die ongevallen voorkomen wij door ons te houden aan de Arbowet en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.

Dit is niet alleen belangrijk voor ons maar juist ook voor onze klanten. Want als er iemand valt of gewond raakt tijdens de klus dan is de klant mede verantwoordelijk. Daarom werken we veilig.

nieuwe klanten png