Offerte berekeningen

Hoe gaan wij te werk

Hoe komen de berekeningen in onze offerte tot stand? Op basis van recente luchtfoto’s berekenen wij de geschiktheid van uw dak alvorens een offerte uit te sturen. 

Aan de hand van uw postcode en huisnummer kunnen wij met behulp van satellietfoto’s uw dak bekijken. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of er kleine verstoppingen zijn die soms wel zichtbaar zijn maar niet op onze stralingskaart en hoeveel panelen we op uw dak kunnen plaatsen. 

We berekenden de jaarlijkse zonnestraling voor alle daken in Nederland. Zo kunnen we precies zien hoeveel energie de te plaatsen zonnepanelen jaarlijks opleveren. Ook kunnen we precies bepalen waar op het dak de panelen niet geplaatst mogen worden omdat ze minder productief zijn.

Voor de berekening van de tarieven wordt uitgegaan van een jaarlijks inflatiepercentage van 1%. In principe wordt EUR 0,40 per jaar gebruikt voor de netto-opwekking en EUR 0,07 voor het teruglevertarief.

  • Stap-1: Bepalen of uw dak geschikt is. Met behulp van uw postcode en huisnummer kunnen wij uw dak aan de hand van satellietfoto`s bekijken.
  • We kunnen bijvoorbeeld zien of er soms kleine obstakels zichtbaar zijn die op onze instralingskaart niet zichtbaar zijn en hoeveel panelen wij op uw dak maximaal kwijt kunnen.
  • Stap-2: Aan de hand van een telefonisch gesprek gaan we aan de slag om uw wensen in kaart te brengen
  • Stap-3: We sturen onze schouwers die het technisch gaan bekijken en opmeten.
  • Stap-4: Samen lopen we de offerte door aan de hand van het schouwrapport
  • Stap-5: U besluit om akkoord te gaan en ondertekend dit digitaal
  • Stap-6: We plannen uw installatie en installeren meestal binnen 3 weken.