PV verdeler

PV-verdeler

 
In veel gevallen is het lastig om een elektriciteitskabel van de omvormer op zolder naar de groepenkast op de begane grond te trekken. In oude woningen is vaak geen ruimte voor een extra kabel voorzien. Een goed alternatief is dan de bestaande bekabeling van een groep te gebruiken, zoals die van de wasmachine of de wasdroger.
Deze bekabeling dient dan wel tot aan de groepenkast ononderbroken te zijn. Dit wil zeggen: er mogen geen andere stroompunten (stopcontacten/schakelaars etc.) tussen de aansluiting en de groepenkast zitten. De bekabeling dient te voldoen aan het maximale vermogen van de omvormer. Bij 2,5mm2 is dit bijvoorbeeld 16A of 3.680 Watt.
Het stopcontact van bijvoorbeeld de wasmachine wordt dan vervangen door de PV verdeler. Dit is een soort mini groepenkast. Wij voorzien de PV verdeler altijd van een hoofdschakelaar 40A, één 16A aardlekautomaat voor de wasmachine en één aardlekautomaat voor de omvormer. Deze laatste wordt aangepast aan de voorschriften van de omvormerfabrikant.

Regelgeving

De PV verdeler die wij gebruiken is gebouwd op basis van de huidige regelgeving die terug te vinden is in de NPR5310 blad 65. Er zijn enkele voorwaardes waar u aan moet voldoen om de PV verdeler Green-line te kunnen gebruiken. Alle beveiligingscomponenten zijn voorzien van Kema Keur. De uitvoering van PV verdeler die wij gebruiken is met 1 stopcontact conform: NPR5310 pagina 367 Blad 65 bladzijde 9 (paraaf 4). Hoofdpunten:

Aardlekbeveiliging

Wel of geen aardlekbeveiliging?

Bij een TN en TT stelsel moet het beveiligingscircuit kleiner zijn dan 50V en moeten de uitschakeltijden voldoen aan NEN1010 pagina 83 hoofdstuk 4 artikel 411.3.2.2 of 411.3.2.4 (tabel 41A). Als u aan deze voorwaarden voldoet dan is het niet noodzakelijk om de omvormer te voorzien van aardlekbeveiliging. Voor meer informatie over het bepalen van beveiligingscircuit waarde kunt u terecht in de NEN1010 pagina 86 hoofdstuk 4 artikel 41 1.5.3

Toelichting: In de NPR5310 pagina 362 Blad 65 bladzijde 4 wordt er voorgeschreven dat er in een TN stelsel bij het toepassen van een omvormer met trafo er geen aardlekbeveiliging noodzakelijk is. Deze voorwaarde komt in geding met NEN1010 pagina 86 hoofdstuk 4 artikel 41 1.5.3 als u niet aan die voorwaarden voldoet.

Conclusie: Gebruik een aardlekbeveiliging als u niet kan voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd of als de voorwaarden onbekend zijn.

Type aardlekbeveiliging

Moet er een type A of type B aardlekbeveiliging worden toegepast?

Als de omvormer een Systeemverklaring 6mA heeft dan kunt u Type A toepassen. NPR5310 pagina 362 Blad 65 bladzijde 4 (toelichting 2)

Als de omvormer geen systeemverklaring 6mA heeft dan moet u een type B toepassen. Dit geldt ook als er een ingebouwde type B aardlekbeveiliging in de omvormer zit. U dient ook alle groepen in de gehele installatie voor een type B aardlekbeveiliging te plaatsen. NPR5310 pagina 362 Blad 65 bladzijde 4 (toelichting 1)

Lekstroom

Moeten we een 30mA, 100mA of 300mA aardlekbeveiliging gebruiken?

De NPR5310 pagina 368 Blad 65 bladzijde 4 (toelichting 3) geeft aan dat er 30mA aardlekbeveiliging toegepast moet worden mits de fabrikant anders voorschrijft. Dit is een erg breed begrip en ongebruikelijk dat een fabrikant het veiligheidsniveau kan bepalen van een Nederlandse installatie. Advies van de meeste fabrikanten is dat bij installaties kleiner of gelijk aan 10 zonnepanelen 30mA gebruikelijk is en groter dan 10 zonnepanelen 100mA of 300mA.

Wasmachinegroep gebruiken als distributie groep

Hoe de PV verdeler aan te sluiten op de hoofdverdeler?

In een woning is het bijna niet mogelijk om volledig selectief te zijn met het voorbeveiligen van een PV verdeler Toch is het wel mogelijk om binnen de regelgeving de PV verdeler aan te sluiten op de hoofdverdeler. U mag een installatieautomaat 1-polig + nul B 20A plaatsen als voorbeveiliging. Deze dient rechtstreeks aangesloten te worden op de hoofdschakelaar in de hoofdverdeler. U kunt deze uitzondering terugvinden in de NPR5310 pagina 277 Blad 55

Het aansluitvoorbeeld kunt u terug vinden in de NPR5310 pagina 368 Blad 65 bladzijde 10