Salderen

Kabinetsbesluit: energiebesparingsprogramma zonnepanelen wordt afgebouwd

De overheid heeft als doel tussen 2025 en 2031 de salderingsregeling uitfaseren. 

Met salderingsprogramma’s kunnen huishoudens en het midden- en kleinbedrijf (mkb) zelf opgewekte elektriciteit terug leveren aan het net en verrekenen met het eigen verbruik.

 In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen gecompenseerd zullen worden voor elektriciteit die niet volledig wordt gecompenseerd. De 1ste kamer heeft echter nog geen besluit genomen. De vraag is echter wanneer dit gaat gebeuren.

Plan: stapsgewijs afbouwen salderingsregeling

Vanaf 2025 is het doel dat huishoudens en kleine bedrijven stapsgewijs minder salderen. Vanaf 2031 kan er niet meer gesaldeerd worden. Ieder jaar kunnen huishoudens en kleine bedrijven iets minder salderen, tot aan 0% in 2031:

2023: 100%

2024: 100%

2025: 64%

2026: 64%

2027: 55%

2028: 46%

2029: 37%

2030: 28%

2031: 0%

Vergoeding voor terugbetaling van elektriciteit

Volgens het wetsvoorstel krijgen eigenaren van zonnepanelen tot 2027 een vergoeding voor elektriciteit die niet kostendekkend is tegen een tarief van ten minste 80 procent van de leveringsprijs (exclusief belastingen en vergoedingen) die de eigenaar van het zonnepaneel is overeengekomen met het energieleveringsbedrijf. 

De regeling treedt in werking op de dag na publicatie van de wet in het Staatsblad; vanaf 2027 zal de minister elke twee jaar een minimumbedrag vaststellen voor de vergoeding voor elektriciteit die niet kostendekkend is voor klanten van energieleveranciers. Dit zal gebeuren op basis van aanbevelingen van de regelgevende instantie, de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Investeringen in zonnepanelen blijven belangstelling trekken.

De overheid wil de programma’s voor netverzwaring afbouwen. Dit komt omdat zonnepanelen steeds goedkoper en efficiĆ«nter worden. Dit zal de belastinginkomsten van de overheid verminderen, omdat er geen belasting wordt geheven op de verkochte elektriciteit. Daarnaast maken energieleveranciers extra kosten die ze doorberekenen aan al hun klanten. Dit resulteert in hogere energierekeningen voor iedereen, ook voor mensen zonder zonnepanelen. De overheid wil dit tegengaan.

Ook zonder salderingsregeling verdienen zonnepanelen zich snel terug: Volgens onderzoek van TNO is dit zeven jaar, en de gemiddelde levensduur van zonnepanelen is 25 jaar. 

Ook zonnepanelen op huurwoningen verdienen zichzelf naar verwachting terug. Woningcorporaties doen langetermijninvesteringen, waardoor ook huurders in de huursector kunnen profiteren van zonnepanelen. De overheid doet ook aanvullend onderzoek of de afbouw van energiebesparingsprogramma’s gevolgen heeft voor de huursector. Dit om maatregelen te kunnen nemen als dat nodig is.

Zoveel mogelijk voordeel tijdens elektriciteitsbesparing en na uitfasering

Om zoveel mogelijk voordeel te behalen tijdens de buitengebruikstelling en in de eindafrekening na de buitengebruikstelling, is het verstandig om meer elektriciteit te gebruiken op momenten dat de zonnepanelen meer elektriciteit opwekken. 

Laat bijvoorbeeld de wasmachine of vaatwasser draaien bij zonnig weer. Of laad je elektrische auto op die momenten op.

Een investering in zonnepanelen is veel goedkoper dan stroom huren van de energieleverancier ook met de afbouw van de salderingsregeling.